International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Tarkennettu haku:

Hakuohjeita
Nimi:CAS:YK:
ICSC:RTECS:Indeksinum.:

YK-vaaraluokka:Varoitusmerkki:
YK-pakkausryhmä:R-lausekkeet:
YK-lisävaara:S-lausekkeet:

Muu tietokenttä: