International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Kemikaalikortteihin liittyviä linkkejä

Työterveyslaitoksen Kemikaaliturvallisuus -aihesivut

 

Kemikaalikortteja muilla kielillä

 

Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet)

 

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot 2014)

 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

 

FINLEX-säädöstietopankki

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) - Kemikaalit, biosidit ja kasvinsuojeluaineet

 

eChemPortal -kemikaalitiedon hakuportaali