International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2005

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 18.11.2005 (32 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0418 RIKKISINAPPIKAASU 505-60-2 2810
HD
2,2'-Diklooridietyylisulfidi
Bis(2-klootietyleeni)sulfidi
1,1'-Tiobis(2-kloorietaani)
0647 DIASETONIALKOHOLI 123-42-2 1148
4-Hydroksi-4-metyylipentan-2-oni
2-Pentanoni, 4-hydroksi-4-metyyli-
4-Hydroksi-2-keto-4-metyylipentaani
4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
1009 NATRIUMJODIDI (VEDETÖN) 7681-82-5
Natriummonojodidi
1038 KALSIUMPOLYSULFIDI 1344-81-6
1074 BROMIASETONI 598-31-2 1569
Bromi-2-propanoni
Asetyylimetyylibromidi
1079 DIETYYLISUKKINAATTI 123-25-1
Butaanidioehappo, dietyyliesteri
Dietyylibutanedioaatti
Sukkiinihappo, dietyyliesteri
1080 DIMETYYLIKARBONAATTI 616-38-6 1161
Karbonihappo, dimetyyliesteri
Metyylikarbonaatti
1082 1-HEPTANOLI 111-70-6 2810
Heptan-1-oli
n-Heptyylialkoholi
1-Hydroksiheptaani
n-Heptanoli
1125 ALUMIINIKLORIDI (VEDETÖN) 7446-70-0 1726
Alumiinitrikloridi
Alumiini(III)kloridi
1345 p-OKTYYLIFENOLI 1806-26-4 2430
1-(p-Hydroksifenyyli)oktaani
Fenoli, 4-oktyyli
1364 DODEKYYLIAMIINI 124-22-1
1-Dodekaaniamiini
1-Aminododekaani
Lauramiini
Lauryyliamiini
1365 OKTADEKYYLIAMIINI 124-30-1
1-Oktadekaaniamiini
1-Amino-oktadekaani
Stearamiini
Stearyyliamiini
1366 TRIFENYYLIAMIINI 603-34-9
N,N-Difenyylibentseeniamiini
N,N-Difenyylianiliini
1487 POLYVINYYLIKLORIDI 9002-86-2
Kloorietyleenipolymeeri
Etyleeni, kloro-, polymeeri
PVC
1490 1-DEKANOLI 112-30-1 3082
Dekan-1-oli
n-Dekyylialkoholi
Kaprialkoholi
Nonyylikarbinoli
n-Dekanoli
1522 AMMONIUMVANADIUMOKSIDI 11115-67-6 3285
Vanadiumhappo, ammoniumsuola
1533 tert-BUTYYLIKROMAATTI 1189-85-1
bis(tert-Butyyli)kromaatti
Kromihappo, di-tert-butyyliesteri
1540 PIGMENTTI PUNAINEN 53, BARIUMSUOLA (2:1) 5160-02-1
Bariumbis(2-kloori-5-((2-hydroksi-1-naftyyli)atso)tolueeni-4-sulfonaatti)
D&C Punainen No 9
1557 p-TOLUEENISULFONIAMIDI 70-55-3
4-Tolueenisulfoniamidi
4-Metyylibentseenisulfoniamidi
p-Tosyyliamidi
1565 KRYOLIITTI 15096-52-3
Alumiinitrinatriumfluoridi
Natriumfluoaluminaatti
Natriumalumiinifluoridi
Natriumheksafluorialuminaatti
1575 SYKLOTETRAMETYLEENITETRANITRAMIINI 2691-41-0 0226 (kostutettu), 0484 (flegmatoitu)
HMX
Oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetratsokiini
Oktogeeni
1576 PENTAERYTRITOLITETRANITRAATTI 78-11-5 0411 (flegmatoitu)
2,2-Bis(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidiolitetranitraatti
PETN
Pentaerytriittitetranitraatti
1578 2,4-DIAMINOANISOLI 615-05-4 3077
1,3-Bentseenidiamiini, 4-metoksi-
4-Metoksi-3-fenyleenidiamiini
4-Metoksi-m-fenyleenidiamiini
C.I. Oxidation Base 12
1579 2-AMINOANTRAKINONI 117-79-3
2-Amino-9,10-antraseenidioni
2-Amino-9,10-antrakinoni
beta-Aminoantrakinoni
1580 NITROSYYLIKLORIDI 2696-92-6 1069
Typpioksikloridi
Typpikloridioksidi
1581 o-TOLUEENISULFONIAMIDI 88-19-7
2-Tolueenisulfoniamidi
Tolueeni-2-sulfoniamidi
o-Metyylibentseenisulfoniamidi
1582 o-DIANISIDIINI 119-90-4 2431
C.I. Disperse Black 6
3,3´-Dimetoksibentsidiini
3,3´-Dianisidiini
3,3´-Dimetoksi-4,4'-diaminobifenyyli
1583 iso-FTALONITRIILI 626-17-5 3276
1,3-Bentseenidikarbonitriili
Isoftalodinitriili
m-Disyanobentseeni
m-Ftalodinitriili
1586 DIMETYYLIDISULFIDI 624-92-0 2381
Metyylidisulfidi
Disulfidi, dimetyyli-
1587 METYYLIKLOORISILAANI 993-00-0 2534
Kloori(metyyli)silaani
1588 KALIUMKARBONAATTI (VEDETÖN) 584-08-7
Karbonihappo, dikaliumsuola
Dikaliumkarbonaatti
1589 KALSIUMSULFAATTI (VEDETÖN) 7778-18-9
Rikkihappo, kalsiumsuola (1:1)


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 18.11.2005 (39 korttia)
0020 KADMIUM 7440-43-9 2570
0075 (2,4,5-TRIKLOORIFENOKSI)ETIKKAHAPPO 93-76-5 3345
2,4,5-T
0111 1-BUTANOLI 71-36-3 1120
n-Butanoli
n-Butyylialkoholi
Propyylikarbinoli
Butan-1-oli
Butyylialkoholi
0112 2-BUTANOLI 78-92-2 1120
sek-Butyylialkoholi
Butan-2-oli
1-Metyylipropanoli
Metyylietyylikarbinoli
Butyleenihydraatti
0113 ISOBUTANOLI 78-83-1 1212
2-Metyyli-1-propanoli
Isopropyylikarbinoli
Isobutyylialkoholi
0116 KADMIUMKLORIDI 10108-64-2 2570
Kadmiumdikloridi
0160 GLYFOSAATTI 1071-83-6
N-(Fosfonometyyli)glysiini
0200 TETRAMETYYLILYIJY 75-74-1 1649
Tetrametyyliplumbaani
Lyijytetrametyyli
0201 TRIALLAATTI 2303-17-5
S-2,3,3-Triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti
S-(2,3,3-Trikloori-2-propenyyli)bis(1-metyylietyyli)karbamotioaatti
0237 bis(KLOORIMETYYLI)EETTERI 542-88-1 2249
BCME
sym-Dikloorimetyylieetteri
1,1'-Diklooridimetyylieetteri
Oksibis(kloorimetaani)
Kloori(kloorimetoksi)metaani
0263 1,2-DIFENYYLIHYDRATSIINI 122-66-7
Hydratsobentseeni
Difenyylihydratsiini
N,N'-Bianiliini
0332 1,1,2,2-TETRAKLOORIETAANI 79-34-5 1702
Asetyleenitetrakloridi
sym-Tetrakloorietaani
1,1-Dikloori-2-2,dikloorietaani
0465 DINITROTOLUEENI (ISOMEERIEN SEOS) 25321-14-6 3454
DNT (isomeerien seos)
Metyylidinitrobentseeni (isomeerien seos)
Dinitrotoluoli (isomeerien seos)
0477 2-ETYYLIHEKSAANIHAPPO 149-57-5
2-Etyylikaproehappo
3-Heptaanikarboksyylihappo
0569 SULFANIILIHAPPO 121-57-3
4-Aminobentseenisulfonihappo
Aniliini-4-sulfonihappo
0662 JODISYANIDI 506-78-5 1588
Syaanijodidi
0667 NAFTALEENI 91-20-3 1334 (kiinteä); 2304 (sula)
Nafteeni
0683 1,2,3-TRIKLOORIPROPAANI 96-18-4 2810
Glyserolitrikloorihydriini
Allyylitrikloridi
0719 2-NAFTOLI 135-19-3 3077
beta-Naftoli
2-Hydroksinaftaleeni
2-Naftalenoli
Isonaftoli
0726 2,3-DINITROTOLUEENI 602-01-7 3454
1-Metyyli-2,3-dinitrobentseeni
2,3-DNT
0727 2,4-DINITROTOLUEENI 121-14-2 3454
1-Metyyli-2,4-dinitrobentseeni
2,4-DNT
0728 2,6-DINITROTOLUEENI 606-20-2 3454
1-Metyyli-2,6-dinitrobentseeni
2,6-DNT
0729 3,4-DINITROTOLUEENI 610-39-9 3454
1-Metyyli-3,4-dinitrobentseeni
3,4-DNT
0755 METYYLIARSONIHAPPO 124-58-3 1557
Metaaniarsonihappo
Monometyyliarsiinihappo
MMA
Monometyyliarsonaatti
0761 KUMEENIVETYPEROKSIDI 80-15-9 3107
alfa,alfa-Dimetyylibentsyylihydroperoksidi
Hydroperoksidi, 1-metyyli-1-fenyylietyyli
Kumyylihydroperoksidi
0793 FERRO-OKSIDI 1345-25-1
Ferromonoksidi
Rauta(II)oksidi
C.I. 77489
0867 DIKLOBENIILI 1194-65-6
2,6-Diklooribentsonitriili
DBN
2,6-Dikloorifenyylisyanidi
0918 D-LIMONEENI 5989-27-5 ks. Huomautukset
Karveeni
(R)-4-Isopropenyyli-1-metyylisyklohekseeni
(+)-Limoneeni
(R)-p-menta-1,8-dieeni
0925 NALEDI 300-76-5 3018
1,2-Dibromi-2,2-dikloorietyylidimetyylifosfaatti
0938 FENYYLIHYDRATSIINI 100-63-0 2572
Hydratsiinobentseeni
Monofenyylihydratsiini
1048 TRIBUTYYLIAMIINI 102-82-9 2542
Tri-n-butyyliamiini
N,N-Dibutyyli-1-butaaniamiini
Tris-n-butyyliamiini
1180 para-KRESIDIINI 120-71-8
2-Metoksi-5-metyylianiliini
5-Metyyli-orto-anisidiini
3-Amino-para-kresolimetyylieetteri
4-Metoksi-meta-toluidiini
4-Metyyli-2-aminoanisoli
6-Metoksi-m-toluidiini
p-Kresidiini
1213 KALIUMARSENIITTI 10124-50-2 1678
Kaliummeta-arseniitti
Arseenihappo, kaliumsuola
Kaliumarsonaatti
1253 ISOBUTYYLIAMIINI 78-81-9 1214
2-Metyylipropyyliamiini
2-Metyyli-1-propaaniamiini
1-Amino-2-metyylipropaani
1283 TRIFENYYLITINAHYDROKSIDI 76-87-9 2786
Hydroksitrifenyylistannaani
Hydroksitrifenyylistannaatti
Fentina-hydroksidi
1368 AMMONIUMDIKROMAATTI 7789-09-5 1439
Diammoniumdikromaatti(VI)
Dikromihappo, diammoniumsuola
Ammoniumbikromaatti
1369 NATRIUMDIKROMAATTI (VEDETÖN) 10588-01-9 3288
Dinatriumdikromaatti(VI)
Dikromihappo, dinatriumsuola
Dinatriumdikromiheptaoksidi
1370 NATRIUMKROMAATTI 7775-11-3 3288
Dinatriumkromaatti(VI)
Kromihappo, dinatriumsuola
Dinatriumkromitetraoksidi
1371 KALIUMDIKROMAATTI 7778-50-9 3288
Dikaliumdikromaatti(VI)
Dikromihappo, dikaliumsuola
Kaliumbikromaatti


Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 27.4.2005 (55 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0670 FTALODINITRIILI 91-15-6 3276
Ftaalihappodinitriili
1,2-Bentseenidikarbonitriili
1,2-Disyanobentseeni
o-Bentseenidinitriili
0995 1,3-DIKLOORIPROPEENI (ISOMEERIEN SEOS) 542-75-6 2047
1,3-Diklooripropyleeni
Diklooripropeeni
3-Klooriallyylikloridi
DCP
1010 NATRIUMMOLYBDAATTI 7631-95-0
Molybdeenihappo, dinatriumsuola
Dinatriummolybdaatti
1029 METYYLIPROPIONAATTI 554-12-1 1248
Propaanihappo, metyyliesteri
1046 NATRIUMPERBORAATTITETRAHYDRAATTI 10486-00-7 1479
Perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti
1061 PIIKARBIDI (kuiduton) 409-21-2
Hiilipii
Piimonokarbidi
1097 4-METOKSIFENOLI 150-76-5
Hydrokinonimonometyylieetteri
Mekvinoli
p-Hydroksianisoli
1135 NATRIUMKARBONAATTI (VEDETÖN) 497-19-8
Hiilihappo, dinatriumsuola
Soodatuhka
1309 KROMIHYDROKSIDISULFAATTI 12336-95-7
1405 ZIRKONIUM 7440-67-7 2008
(stabiloimaton jauhe)
1407 FOSFORIPENTASULFIDI 1314-80-3 1340
Difosforipentasulfidi
Fosforisulfidi
Tiofosforianhydridi
1488 POLYETYLEENI 9002-88-4
Eteeni, homopolymeeri
Etyleenipolymeerit
PE
HDPE
LDPE
1489 POLYVINYYLIALKOHOLI 9002-89-5
1491 ETYLEENIGLYKOLI-ISOPROPYYLIEETTERI 109-59-1 1993
2-Isopropoksietanoli
2-(1-Metoksietoksi)etanoli
Isopropyyliglykoli
4-Metyyli-3-oksa-1-pentanoli
Isopropyylioksitoli
EGiPE
1505 SALISYYLIHAPPO, METYYLIESTERI 119-36-8
Metyyli-2-hydroksibentsoaatti
2-(Metoksikarbonyyli)fenoli
Metyylisalisylaatti
o-Hydroksibentsoehappo, metyyliesteri
Wintergreen-öljy
1527 1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEENI 119-64-2
Tetraliini
Tetrahydronaftaleeni
Naftaleeni, 1,2,3,4-tetrahydro-
1530 KROMI(III)NITRAATTINONAHYDRAATTI 7789-02-8 2720
Krominitraatti
Kromitrinitraatti
Typpihappo, kromi(III)suola
1531 KROMI(III)OKSIDI 1308-38-9
Kromioksidi
Dikromitrioksidi
1532 KROMI(III)KLORIDIHEKSAHYDRAATTI 10060-12-5
Kromikloridiheksahydraatti
Kromiktrikloridiheksahydraatti
1534 STRONTIUM 7440-24-6
1535 TINA 7440-31-5
1536 NATRIUMBENTSOAATTI 532-32-1
Bentsoehappo, natriumsuola
1537 HYDROKSIETIKKAHAPPO 79-14-1 3261
Glykolihappo
alfa-Hydroksietikkahappo
Hydroksietanolihappo
1538 ALUMIINIFOSFAATTI (KOLMENARVOINEN) 7784-30-7
Alumiinifosforihappo
Alumiiniortofosfaatti
Alumiinimonofosfaatti
1539 UNDEKYYLALKOHOLI 30207-98-8
1-Undekanoli
1542 2-NITRO-p-FENYLEENIDIAMIINI 5307-14-2
2-Nitro-1,4-bentseenidiamiini
1,4-Diamino-2-nitrobentseeni
2-Nitro-4-aminoaniliini
1543 4-NITRO-o-FENYLEENIDIAMIINI 99-56-9
4-Nitro-1,2-bentseenidiamiini
1,2-Diamino-4-nitrobentseeni
2-Amino-4-nitroaniliini
1544 2,5-TOLUEENIDIAMIINISULFAATTI (1:1) 615-50-9 2811
2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti
2,5-Diaminotolueenisulfaatti
1545 LYIJYBIS(DIMETYYLIDITIOKARBAMAATTI) 19010-66-3
Lyijydimetyyliditiokarbamaatti
Bis(dimetyylikarbamoditioaatto-S,S')lyijy
Ledaatti
Metyyliledaatti
1546 METYYLIDIBROMIGLUTARONITRIILI 35691-65-7
Glutaronitriili, 2-bromi-2-(bromimetyyli)-
1,2-Dibromi-2,4-disyanobutaani
2-Bromi-2-(bromimetyyli)pentaanidinitriili
1547 1,4-NAFTOKVINONI 130-15-4 2811
1,4-Dihydro-1,4-naftaleenidioni
1,4-Naftaleenidioni
1,4-Dihydro-1,4-diketonaftaleeni
1548 DEKAHYDRONAFTALEENI (cis/trans isomeerien seos) 91-17-8 1147
Dekaliini
Perhydronaftaleeni
Dekahydronaftaliini
Bisyklo(4.4.0)dekaani
1549 2-TERT-BUTYYLIFENOLI 88-18-6 3145
o-tert-Butyylifenoli
2-(1,1-Dimetyylietyyli)fenoli
2-tert-Butyyli-1-hydroksibentseeni
1550 N-ETYYLI-N-BENTSYYLIANILIINI 92-59-1 2274
N-Bentsyyli-N-etyylianiliini
Etyylibentsyylianiliini
N-Etyyli-N-fenyylibentsyyliamiini
1551 KOBOLTTI(II)OKSIDI 1307-96-6 3288
Kobolttioksidi
CI Pigmentti musta 13
1552 DINITOLMIDI 148-01-6
2-Metyyli-3,5-dinitrobentsamidi
3,5-Dinitro-2-metyylibentsamidi
1553 TÄRKKELYS 9005-25-8
1554 FRUKTOOSI 57-48-7
D-Fruktoosi
Hedelmäsokeri
Arabino-heksuloosi
D-(-)-Levuloosi
1555 AMMONIUMSULFAMAATTI 7773-06-0
Sulfamihappo, monoammoniumsuola
Ammoniumamidosulfonaatti
Ammoniumsulfamidaatti
1556 TRIMETYYLIFOSFIITTI 121-45-9 2329
Fosforihappo, trimetyyliesteri
Trimetoksifosfiini
Metyylifosfiitti
1559 HYDROKSIETYYLISELLULOOSA 9004-62-0
Selluloosa, 2-hydroksietyylieetteri
2-Hydroksietyyliselluloosa
1561 DIESEL no. 2 68476-34-6 1202
Polttoaineet, Diesel no. 2
Kaasuöljy - täsmentämätön
1562 2,4-KSYLIDIINI 95-68-1 1711
2,4-Dimetyylibentseeniamiini
4-Aminodimetyylibentseeni
2-Metyyli-p-toluidiini
1563 2,4,6-TRIBROMIFENOLI 118-79-6
2,4,6-TBP
1564 PENTABROMIFENOLI 608-71-9
2,3,4,5,6-Pentabromifenoli
Fenoli, pentabromi-
1566 1-TETRADEKEENI 1120-36-1
Tetradek-1-eeni
alfa-Tetradekeeni
1567 1-DODEKEENI 112-41-4
Dodekeeni
alfa-Dodekeeni
alfa-Dodekyleeni
N-Dodek-1-eeni
Dodekyleeni
1568 ETYLEENIGLYKOLIDIMETYYLIEETTERI 110-71-4 2252
1,2-Dimetoksietaani
1,2-Etaanidioli, dimetyylieetteri
Monoglymi
2,5-Dioksaheksaani
EGDME
1569 ETYLEENIGLYKOLIDIETYYLIEETTERI 629-14-1 1153
1,2-Dietoksietaani
1,2-Etanoli, dietyylieetteri
Etyyliglymi
3,6-Dioksaoktaani
EGDEE
1570 TRIETYLEENIGLYKOLIDIMETYYLIEETTERI 112-49-2
2,5,8,11-Tetraoksadodekaani
Triglymi
1,2-bis(2-Metoksietoksi)etaani
TEGDME
1571 ETYLEENIGLYKOLIMONOHEKSYYLIEETTERI 112-25-4
2-(Heksyylioksi)etanoli
n-Heksyglykoli
Glykolimonoheksyylieetteri
EGHE
1572 DIETYLEENIGLYKOLIMONOHEKSYYLIEETTERI 112-59-4
3,6-Dioksa-1-dodekanoli
Heksyylikarbitoli
2-(2-Heksyylioksietoksi)etanoli
DEGHE
1573 PROPYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI 1569-02-4 1993
1-Etoksi-2-propanoli
2-Propanoli-1-etoksi
2PG1EE
1574 2-PROPYLEENIGLYKOLI-1-ETYYLIEETTERIASETAATTI 54839-24-6 3272
1-Etoksi-2-propanoliasetaatti
2-Etoksi-1-metyylietyyliasetaatti
1-Etoksi-2-asetoksipropanoli
1-Etoksi-2-propyyliasetaatti
2PG1EEA
1577 FERRIOKSIDI 1309-37-1
Vedetön ferrioksidi
Rauta(III)oksidi
Dirautatrioksidi
Rautatrioksidi
Ferriseskvioksidi


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 27.4.2005 (33 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0010 ALLYYLIKLORIDI 107-05-1 1100
3-Kloori-1-propeeni
3-Klooripropyleeni
Klooriallyleeni
0029 KROMI 7440-47-3
0042 1-DODEKAANITIOLI 112-55-0
Dodekyylimerkaptaani
Lauryylimerkaptaani
0137 DIATSINONI 333-41-5 3018
O,O-Dietyyli-O-(2-isopropyyli-6-metyylipyrimidiini-4-yyli)fosforotioaatti
Fosforotiohappo O,O-dietyyli-O-(6-metyyli-2-(1-metyylietyyli)-4-pyrimidinyyli)esteri
0180 METYYLIHYDRATSIINI 60-34-4 1244
Monometyylihydratsiini
MMH
0275 FORMALDEHYDI 50-00-0
Metanaali
Metyylialdehydi
Metyleenioksidi
0470 ETAANITIOLI 75-08-1 2363
Etyylimerkaptaani
Tioetyylialkoholi
0490 1-HEKSEENI 592-41-6 2370
Butyylietyleeni
Heksyleeni
0543 FOSMETTI 732-11-6 2783
O,O-Dimetyyli-S-ftalimidometyylifosforoditioaatti
Fosforoditiohappo, S-((1,3-dihydro-1,3-diokso-2H-isoindo-2-yyli)metyyli)-O,O-dimetyyliesteri
0600 KSYLIDIINI (ISOMEERIEN SEOS) 1300-73-8 1711
ar,ar-Dimetyylibentseeniamiini
Dimetyylianiliini
Aminodimetyylibentseeni
Dimetyylifenyyliamiini
0612 BITUMI 8052-42-4 1999
Maaöljybitumi
0675 NATRIUMTIOSYANAATTI 540-72-7
Tiosyaanihappo, natriumsuola
Natriumsulfosyanaatti
Natriumrodaniidi
0686 TRIMETYYLIFOSFAATTI 512-56-1
Fosforihappo, trimetyyliesteri
Trimetyyliortofosfaatti
0695 FORMALDEHYDI (37% LIUOS, metanoliton) 50-00-0 2209
Metanaali
Formaliini
0934 1-OKTEENI 111-66-0 1993
1-Oktyleeni
1-Kapryleeni
Okt-1-eeni
0952 NATRIUMSULFAATTI 7757-82-6
Natriumsulfaatti (vedetön)
Dinatriumsulfaatti
0953 TINA(IV)KLORIDI (VEDETÖN) 7646-78-8 1827
Tinatetrakloridi
Stannikloridi
0954 TINA(IV)OKSIDI 18282-10-5
Stannioksidi
Stannianhydridi
Tinadioksidi
0956 TINA(II)OKSIDI 21651-19-4
Tinamonoksidi
Stanno-oksidi
1088 KALIUMTIOSYANAATTI 333-20-0
Tiosyaanihappo, kaliumsuola
Kaliumsulfosyanaatti
Kaliumrhodanidi
1183 2-MERKAPTOBENTSOTIATSOLI 149-30-4
Bentsotiatsolitioli
Bentsotiatsoli-2-tioli
MBT
1194 KROMI(VI)OKSIDI 1333-82-0 1463
Kromitrioksidi
Kromihappo
Kromianhydridi
1214 BENTSOIINI 119-53-9
2-Hydroksi-2-fenyyliasetofenoni
Bentsoyylifenyylikarbinoli
2-Hydroksi-1,2-difenyylietanoni
1215 KIPSI 13397-24-5
Kalsiumsulfaattidihydraatti
1217 PARIISIN KIPSI 26499-65-0
Kipsihemihydraatti
Plaster of Paris
1233 FLUORIPIIHAPPO 16961-83-4 1778
Heksafluoripiihappo
Divetyheksafluorisilikaatti
Hydropiifluorihappo
1234 TYPPITRIFLUORIDI 7783-54-2 2451
Typpifluoridi
Trifluoriamiini
Trifluoriammoniakki
Perfluoriammoniakki
1235 1,1,2,2-TETRABROMIETAANI 79-27-6 2504
Asetyleenitetrabromidi
Tetrabromiasetyleeni
sym-Tetrabromietaani
1247 RODIUM 7440-16-6
1316 KROMI(III)KLORIDI (VEDETÖN) 10025-73-7
Kromikloridi
Kromitrikloridi
Trikloorikromi
1332 1-BROMIPROPAANI 106-94-5 2344
n-Propyylibromidi
Propyylibromidi
1357 DIETYLEENIGLYKOLIDIMETYYLIEETTERI 111-96-6 1993
Bis(2-metoksietyyli)eetteri
Diglyymi
1,1'-Oksibis(2-metoksietaani)
Dimetyylikarbitoli
DEGDME
1519 2,6-KSYLIDIINI 87-62-7 1711
1-Amino-2,6-dimetyylibentseeni
2,6-Dimetyylianiliini
2-Amino-1,3-ksyleeni


Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 23.2.2005 (40 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0433 TRIS(2,3-DIBROMIPROPYYLI)FOSFAATTI 126-72-7
TBPP
2,3-Dibromi-1-propanolifosfaatti
TDBPP
0462 DINITRO-o-KRESOLI 534-52-1 1598
4,6-Dinitro-orto-kresoli
2-Metyyli-4,6-dinitrofenoli
DNOC
2,4-Dinitro-orto-kresoli
0587 2,3,4-TRIKLOORI-1-BUTEENI 2431-50-7 2322
2,3,4-Triklooribut-1-eeni
0990 BENTSYYLIKLOROFORMIAATTI 501-53-1 1739
Bentsyylikarbonyylikloridi
Karbobentsoksikloridi
Muurahaishappo, klorobentsyyliesteri
1044 NATRIUMBIKARBONAATTI 144-55-8
Hiilihappomononatriumsuola
Ruokasooda
Natriumvetykarbonaatti
Natriumhappokarbonaatti
1071 DIALLYYLIEETTERI 557-40-4 2360
3,3'-Oksibis(1-propeeni)
Allyylieetteri
1078 1,3-DIAMINOBUTAANI 590-88-5 2733
1-Metyylitrimetyleenidiamiini
Butaani-1,3-diamiini
1088 KALIUMTIOSYANAATTI 333-20-0
Tiosyaanihappo, kaliumsuola
Kaliumsulfosyanaatti
Kaliumrhodanidi
1090 ATSOBIS(ISOBUTYRONITRIILI) 78-67-1 3234
2,2'-Atsobis(2-metyylipropaaninitriili)
2,2'-Atsodi-isobutyronitriili
2,2'-Disyano-2,2'-atsopropaani
2,2'-Dimetyyli-2,2'atsodipropionitriili
1098 4-METOKSI-4-METYYLI-2-PENTANONI 107-70-0 2293
4-Metoksi-4-metyylipentan-2-oni
4-Metyyli-4-metoksi-2-pentanoni
4-Metoksi-4-metyylipentanoni-2
1146 p-(METYYLIAMINO)FENOLI 150-75-4 3077
4-(Metyyliamino)fenoli
1296 DIMETYYLIDIOKTADEKYYLIAMMONIUMKLORIDI 107-64-2
Distearyylidimetyyliammoniumkloridi
Dimetyylidistearyyliammoniumkloridi
1-Oktadekaaniammonium, N,N-dimetyyli-N-oktadekyylikloridi
DODMAC
1468 TETRANITROMETAANI 509-14-8 1510
1478 1-VINYYLI-2-PYRROLIDONI 88-12-0
Vinyylibutyrilaktaami
1-Etenyylipyrrolidin-2-oni
N-Vinyyli-2-pyrrolidinoni
1480 BARIUMNITRAATTI 10022-31-8 1446
Typpihappo, bariumsuola
Bariumdinitraatti
1486 1,1,1,2-TETRAKLOORIETAANI 630-20-6 1702
1496 2-METOKSI-2-METYYLIBUTAANI 994-05-8 3271
tert-Amyylimetyylieetteri
TAME
tert-Pentyylimetyylieetteri
1,1-Dimetyylipropyylimetyylieetteri
Metyyli-tert-pentyylieetteri
1497 SUKKINONITRIILI 110-61-2 3276
Butaanidinitriili
Sukkinihappodinitriili
Etyleenisyanidi
Etyleenidisyanidi
Disyanoetaani
1499 FERRIKLORIDI (vedetön) 7705-08-0 1773
Rautakloridi
Rautatrikloridi
Rauta(III)kloridi
1500 KLOORIPROFAAMI 101-21-3
Isopropyyli-3-kloorikarbanilaatti
1-Metyylietyyli-(3-kloorifenyyli)karbamaatti
Isopropyyli-3-kloorifenyylikarbamaatti
1501 IMIDAKLOPRIDI 138261-41-3 2588
1-(6-Kloori-3-pyridyylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-yylideeniamiini
1-((6-Kloori-3-pyridinyyli)metyyli)-N-nitro-2-imidatsolidini-imiini
1-(6-Kloori-3-pyridinyylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-yylideeniamiini
1H-Imidatsoli-2-amiini, 1-((6-kloori-3-pyridinyyli)metyyli)-4,5-dihydro-N-nitro
1502 SPINOSADI 168316-95-8
1503 FIPRONIILI 120068-37-3
5-Amino-3-syano-1-(2,6-dikloori-4-trifluori-metyylifenyyli)-4-trifluorimetyylisulfinyylipyratsoli
1511 NATRIUMSESKVIKARBONAATTIDIHYDRAATTI 6106-20-3
Hiilihappo, natriumsuola, hydraatti (2:3:2)
Trona
Luonnonvarainen natriumseskvikarbonaatti
1512 FERROSEENI 102-54-5
Rautadisyklopentadienyyli
Rautadi-2,4-syklopentadien-1-yyli
1513 n-PROPYYLINITRAATTI 627-13-4 1865
Typpihappo, propyyliesteri
Monopropyylinitraatti
1514 NATRIUMKSYLEENISULFONAATTI 1300-72-7
Bentseenisulfonihappo, dimetyyli-, natriumsuola
Dimetyylibentseenisulfonihappo, natriumsuola
1515 PINDONI 83-26-1 2588
2-Pivaloyyli-indan-1,3-dioni
2-(2,2-Dimetyyli-1-oksopropyyli)-1H-indeeni-1,3-(2H)-dioni
2-Pivaloyyli-1,3-indaanidioni
1516 ESFENVALERAATTI 66230-04-4 3349
(S)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti
(S)-(R*,R*)-Syano(3-fenoksifenyyli)metyyli-4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)bentseeniasetaatti
(S-(R*,R*))-Bentseenietikkahappo, 4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)-, syano(3-fenoksifenyyli)metyyliesteri
(S)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)isovaleraatti
S-Fenvaleraatti
1517 POLYETYLEENIGLYKOLI (200-600) 25322-68-3
PEG
Oksietyleenipolymeeri
Poly(oksi-1,2-etyynidiyyli), alfa-hydro-omega-hydroksi
1518 DHTDMAC (sis. 15% isopropanolia) 61789-80-8
Dihydrogenoitu talidimetyyliammoniumkloridi
1-Oktadekaaniaminium, N,N-dimetyyli-N-oktadekyylikloridi
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bis(hydrogenoitu talialkyyli)dimetyyli, kloridit
1519 2,6-KSYLIDIINI 87-62-7 1711
1-Amino-2,6-dimetyylibentseeni
2,6-Dimetyylianiliini
2-Amino-1,3-ksyleeni
1520 2-NITROANISOLI 91-23-6 2730
Bentseeni, 1-metoksi-2-nitro-
1-Metoksi-2-nitrobentseeni
o-Nitrofenyylimetyylieetteri
o-Nitroanisoli
1521 1-PENTAANITIOLI 110-66-7 1111
Amyylimerkaptaani
Pentyylimerkaptaani
Amyylihydrosulfidi
2-Metyylibutyylimerkaptaani
1523 n-HEKSAANITIOLI 111-31-9 3336
1-Merkaptoheksaani
1-Heksyylitioli
Heksyylimerkaptaani
1524 1,3-PROPAANISULTONI 1120-71-4 2811
1,2-Oksatiolaani-2,2-dioksidi
3-Hydroksi-1-propaanisulfonihapposultoni
1-Propaanisulfonihappo, 3-hydroksi-gamma-sultoni
1525 o-TERFENYYLI 84-15-1
1,2-Difenyylibentseeni
o-Difenyylibentseeni
1526 KLOORIDIFENYYLIARSIINI 712-48-1 1699
Difenyyliarsiinikloridi
Difenyyliklooriarsiini
1528 p-(METYYLIAMINO)FENOLISULFAATTI 55-55-0 3077
bis(4-Hydroksi-N-metyylianilinium)sulfaatti
Metoli
4-(Metyyliamino)fenolisulfaatti
1529 KOBOLTTISULFIDI 1317-42-6
Kobolttimonosulfidi
Koboltti(II)sulfidi


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 23.2.2005 (44 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0006 PARATIONI 56-38-2 3018
O,O-Dietyyli-O-(4-nitrofenyyli)fosforitioaatti
Fosforitiohappo, O,O-dietyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri
Etyyliparationi
0019 2-METYYLI-2-PROPAANITIOLI 75-66-1 2347
tert-Butyylimerkaptaani
0025 1-HEKSADEKAANITIOLI 2917-26-2
Heksadekyylimerkaptaani
1-Merkaptoheksadekaani
Setyylimerkaptaani
Heksadekaani-1-tioli
0032 SYKLOHEKSAANITIOLI 1569-69-3 3054
Sykloheksyylimerkaptaani
0034 DDT 50-29-3 2761
Diklooridifenyylitrikloorietaani
1,1,1-Trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaani
2,2-bis(p-Kloorifenyyli)-1,1,1-trikloorietaani
1,1'-(2,2,2-Trikloorietyylideeni)bis(4-klooribentseeni)
p,p'-DDT
0035 1-DEKAANITIOLI 143-10-2
Dekyylimerkaptaani
0039 DIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI 111-90-0
2-(2-Etoksietoksi)etanoli
3,6-Dioksa-1-oktanoli
DEGEE
0040 DIETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI 111-77-3
2-(2-Metoksietoksi)etanoli
DEGME
0056 ELOHOPEA 7439-97-6 2809
Nestemäinen elohopea
0094 ALDIKARBI 116-06-3 2757
2-Metyyli-2-(metyylitio)propionialdehydi-O-(metyylikarbamoyyli)oksiimi
2-Metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-((metyyliamino)karbonyyli)oksiimi
0107 BROMI 7726-95-6 1744
0121 KARBARYYLI 63-25-2 2757
1-Naftalenolimetyylikarbamaatti
1-Naftyylimetyylikarbamaatti
Metyylikarbamihappo-1-naftyyliesteri
1-Naftalenyylimetyylikarbamaatti
0122 KARBOFURAANI 1563-66-2 2757
2,3-Dihydro-2,2-dimetyylibentsofuran-7-yylimetyylikarbamaatti
2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti
2,2-Dimetyyli-2,3-dihydro-7-bentsofuranyyli-N-metyylikarbamaatti
0167 JODI 7553-56-2
0208 SINKKIOKSIDI 1314-13-2
Sinkkivalkoinen
Sinkkimonoksidi
C.I. pigmentti valkoinen 4
0214 2-AMINOPYRIDIINI 504-29-0 2671
o-Aminopyridiini
alfa-Aminopyridiini
0358 HARTSI 8050-09-7
Kolofoni
Havupuun hartsi
0359 NATRIUMMETASILIKAATTI (VEDETÖN) 6834-92-0 3253
Piihapon natriumsuola
Dinatriummetasilikaatti
Dinatriumtrioksosilikaatti
0361 STODDARILIUOTIN 8052-41-3 1268
Valkosprii
0425 SYKLOHEKSANONI 108-94-1 1915
Ketoheksametyleeni
Pimeliketoni
Sykloheksyyliketoni
0479 ETYYLIJODIDI 75-03-6
Jodietaani
Etaanijodidi
Monojodietaani
0509 METYYLIJODIDI 74-88-4 2644
Jodimetaani
0628 FOSFORI (KELTAINEN) 12185-10-3 1381
Valkoinen fosfori
0718 TRIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI 112-50-5
2-(2-(2-Etoksietoksi)etoksi)etanoli
Etoksitriglykoli
Triglykolimonoetyylieetteri
Etoksitrietyleeniglykoli
TEGEE
0738 TINA(II)KLORIDIDIHYDRAATTI 10025-69-1 3260
Tinaklorididihydraatti
0782 KOBOLTTI 7440-48-4
0783 KOBOLTTI(II)KLORIDI 7646-79-9 3288
Kobolttidikloridi
Kobolttimuriaatti
0785 KOBOLTTI(III)OKSIDI 1308-04-9
Dikobolttitrioksidi
Kobolttiseskvioksidi
Kobolttitrioksidi
0788 DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERI 112-34-5
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
Diglykolimonobutyylieetteri
Butoksidiglykoli
DEGBE
0789 DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERIASETAATTI 124-17-4
2-(2-Butoksietoksi)etanoliasetaatti
Butyylikarbitoliasetaatti
Diglykolimonobutyylieetteriasetaatti
DEGBEA
0831 DI-ISONONYYLIFTALAATTI 28553-12-0
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-isononyyliesteri
Ftaalihappo, di-isononyyliesteri
0860 TINA(II)FLUORIDI 7783-47-3 3288
Tinafluoridi
Tinabifluoridi
Tinadifluoridi
0955 TINA(II)KLORIDI (VEDETÖN) 7772-99-8 3260
Tinadikloridi
Tinaprotokloridi
0957 STRONTIUMKROMAATTI 7789-06-2
C.I. pigmentti keltainen 32
Kromihapon strontiumsuola
0976 KOBOLTTIKARBONYYLI 10210-68-1 3281
Dikobolttioktakarbonyyli
Kobolttitetrakarbonyyli
Oktakarbonyylidikoboltti
1149 ETYLEENIGLYKOLIDIBUTYYLIEETTERI 112-48-1
1,2-Dibutoksietaani
1,1'-(1,2-Etaanidiyylibis(oksi))bis-butaani
Dibutyylisellosolvi
EGDBE
Dibutyylioksitoli
1151 DIETYLEENIGLYKOLIDIETYYLIEETTERI 112-36-7
1,1'-Oksibis(2-etoksietaani)
Dietyylikarbitoli
bis(2-Etoksietyyli)eetteri
DEGDEE
Etyylidiglymi
1216 PERFLUORI-ISOBUTYLEENI 382-21-8
Oktafluori-isobutyleeni
1,1,3,3,3-Pentafluori-2-trifluorimetyyli-1-propeeni
Oktafluori-sek-buteeni
1223 AMMONIUMFLUORIDI 12125-01-8 2505
Neutraali ammoniumfluoridi
1224 ANTIMONITRIKLORIDI 10025-91-9 1733
Triklooristibiini
Antimonikloridi
Antimoni(III)kloridi
1226 4-BROMIANILIINI 106-40-1
4-Bromibentseeniamiini
p-Bromifenyyliamiini
p-Bromianiliini
1227 3-DIMETYYLIAMINOPROPYYLIAMIINI 109-55-7 2734
1-Amino-3-dimetyyliaminopropaani
N,N,-Dimetyyli-1,3-propaanidiamiini
3-Aminopropyylidimetyyliamiini
N,N-Dimetyyli-1,3-diaminopropaani
1230 TITAANITETRAKLORIDI 7550-45-0 1838
Titaanikloridi
Tetrakloorititaani
1265 FLUTOLANIL 66332-96-5
alfa,alfa,alfa-Trifluori-3'-isopropoksi-o-toluanilidi
N-(3-(1-Metyylietoksi)fenyyli)-2-(trifluorimetyyli)bentsamidi