International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2008

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 17.9.2008 (31 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0451 2,3-KSYLIDIINI 87-59-2 1711
2,3-Dimetyylianiliini
2,3-Dimetyyliaminobentseeni
1-Amino-2,3-dimetyylibentseeni
3-Amino-o-ksyleeni
3-Amino-1,2-ksyleeni
0453 3,4-KSYLIDIINI 95-64-7 3452
3,4-Dimetyylianiliini
3,4-Dimetyyliaminobentseeni
1-Amino-3,4-dimetyylibentseeni
4-Amino-o-ksyleeni
4-Amino-1,2-ksyleeni
0630 2-AMINO-5-KLOORITOLUEENI 95-69-2 2239
4-Kloori-o-toluidiini
4-Kloori-2-metyylianiliini
0992 KALSIUMMOLYBDAATTI 7789-82-4
Kalsiummolybdeenioksidi
Kalsiummolybdaatti (VI)
Molybdeenihappo, kalsiumsuola (1:1)
1068 p-tert-BUTYYLITOLUEENI 98-51-1 2667
1-Metyyli-4-tert-butyylibentseeni
4-tert-Butyylitolueeni
p-TBT
1562 2,4-KSYLIDIINI 95-68-1 1711
2,4-Dimetyylianiliini
2,4-Dimetyyliaminobentseeni
1-Amino-2,4-dimetyylibentseeni
4-Amino-1,3-dimetyylibentseeni
4-Amino-m-ksyleeni
4-Amino-1,3-ksyleeni
1618 1,4-DIKLOORI-2-NITROBENTSEENI 89-61-2 1578
2,5-Dikloorinitrobentseeni
1-Nitro-2,5-diklooribentseeni
Nitro-p-diklooribentseeni
1630 DIFOSGEENI 503-38-8
Muurahaishapon trikloorimetyyliesteri
Trikloorimetyylikloroformaatti
1631 AMMONIUMPIKRAATTI 131-74-8 0004
2,4,6-Trinitrofenolin ammoniumsuola
Ammoniumkarbatsoaatti
1632 MALONIALDEHYDI 542-78-9
Malonidialdehydi
1,3-Propaanidialdehydi
1633 1-KLOORI-3-NITROBENTSEENI 121-73-3 1578
Bentseeni, 1-kloori-3-nitro-
m-Kloorinitrobentseeni
1641 PERHYDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIATSIINI 121-82-4
Heksogeeni
Sykloniitti
Syklotrimetyleenitrinitramiini
RDX (Royal Demolition Explosive)
1642 n-BUTYYLI-ISOSYANAATTI 111-36-4 2485
1-Isosyanaattibutaani
1643 SYKLOHEKSAANIDIKARBOKSYYLIHAPPOANHYDRIDI 85-42-7
1,3-Isobentsofuraanidioni, heksahydro-
Sykloheksaani-1,2-dikarboksyylihappoanhydridi
Heksahydro-isobentsofuraani-1,3-dioni
Heksahydroftaalianhydridi
HHPA
1644 METYYLIHEKSAHYDROFTAALIHAPPOANHYDRIDI 25550-51-0
Heksahydrometyyliftaalihappoanhydridi
1,3-Isobentsofuraanidioni, heksahydrometyyli-
MHHPA
1658 2-KLOORI-6-TRIKLOORIMETYYLIPYRIDIINI 1929-82-4 3077
Nitrapyriini
alfa,alfa,alfa,6-Tetrakloori-2-pikoliini
1661 RIKKIDIKLORIDI 10545-99-0 1828
Kloorisulfidi
Dikloorisulfidi
1662 1,2-DIMETYYLIHYDRATSIINI 540-73-8 2382
Symmetrinen dimetyylihydratsiini
N,N'-Dimetyylihydratsiini
SDMH
1665 1-BROMI-3-KLOORIPROPAANI 109-70-6 2688
1-Kloori-3-bromipropaani
Trimetyleeniklooribromidi
1666 3,3'-DIAMINOBENTSIDIINI 91-95-2
3,3',4,4'-Bifenyylitetramiini
(1,1'-Bifenyyli)-3,3',4,4'-tetramiini
3,3',4,4'-Difenyylitetramiini
3,3',4,4'-Tetraminobifenyyli
Bifenyyli-3,3',4,4'-tetrayylitetramiini
1668 EPTAC (70-75 % vesiliuos) 3033-77-0
2,3-Epoksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi
N,N,N-Trimetyylioksiraanimetaaniammoniumkloridi
Glysidyylitrimetyyliammoniumkloridi
1669 CHPTAC (50-70 % vesiliuos) 3327-22-8
3-Kloori-2-hydroksi-N,N,N-trimetyyli-1-propaaniammoniumkloridi
3-Kloori-2-hydroksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi
1673 TRIFLUORIETIKKAHAPPO 76-05-1 2699
Perfluorietikkahappo
Trifluorietaanihappo
1675 TRIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO 87-90-1 2468
1,3,5-Trikloori-s-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
Symkloseeni
Trikloori-s-triatsiinitrioni
1677 TRIS(2-KLOORIETYYLI)FOSFAATTI 115-96-8 3082
Tri(beta-kloorietyyli)fosfaatti
Tris(2-kloorietyyli)ortofosfaatti
Etanoli, 2-kloori-, fosfaatti (3:1)
TCEP
1678 N,N'-DIASETYYLIBENTSIDIINI 613-35-4
4,4'-Diasetamidobifenyyli
N,N'-(1,1'-Bifenyyli)-4,4'-diyylibisasetamidi
4',4'''-Biasetanilidi
4,4'-Diasetyylibentsidiini
DABZ
1686 2,5-KSYLIDIINI 95-78-3 1711
2,5-Dimetyylianiliini
2,5-Dimetyyliaminobentseeni
1-Amino-2,5-dimetyylibentseeni
2-Amino-1,4-dimetyylibentseeni
2-Amino-p-ksyleeni
2-Amino-1,4-ksyleeni
1687 3,5-KSYLIDIINI 108-69-0 1711
3,5-Dimetyylianiliini
3,5-Dimetyyliaminobentseeni
1-Amino-3,5-dimetyylibentseeni
5-Amino-m-ksyleeni
5-Amino-1,3-ksyleeni
1695 STRONTIUMKARBONAATTI 1633-05-2
Strontianiitti
Hiilihappo, strontiumsuola (1:1)
1696 STRONTIUMSULFAATTI 7759-02-6
Selestiitti
Rikkihappo, strontiumsuola (1:1)
Selestiini
1698 SINKKISULFAATTI 7733-02-0 3077
Sinkkisulfaatti (vedetön)
Rikkihappo, sinkkisuola (1:1)


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 17.9.2008 (21 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0023 HIILIMONOKSIDI 630-08-0 1016
Häkä
Hiilioksidi
0053 LINDAANI 58-89-9 2761
gamma-1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani
gamma-BHC
gamma-HCH
0079 1,1,1-TRIKLOORIETAANI 71-55-6 2831
Metyylikloroformi
Metyylitrikloorimetaani
alfa-Trikloorietaani
0110 1,4-BUTAANIDIOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI 2425-79-8
1,4-Bis(2,3-epoksipropoksi)butaani
1,4-Butaanidiglysidyylieetteri
0199 TEMEFOSSI 3383-96-8 2783
O,O,O',O'-Tetrametyyli-O,O'-tiodi-p-pfenyleenibis(fosforitioaatti)
O,O'-(Tiodi-4,1-fenyleeni)bis(O,O-dimetyylifosforitioatti)
0268 ETYYLIBENTSEENI 100-41-4 1175
Etyylibentsoli
Fenyylietaani
EB
0404 KADMIUMSULFIDI 1306-23-6 2570
Kadmiummonosulfidi
0424 SYANAMIDI 420-04-2 2811
Karbamonitriili
Vetysyanamidi
Karbodi-imidi
Karbimidi
Syanogeeniamidi
Amidosyanogeeni
0600 KSYLIDIINI (ISOMEERIEN SEOS) 1300-73-8 1711
Dimetyylianiliini
Aminodimetyylibentseeni
Dimetyylifenyyliamiini
0609 KSENON 7440-63-3 2036
0619 DIETYLEENIGLYKOLI 111-46-6
Etyleenidiglykoli
2,2'-Dihydroksietyylieetteri
3-Oksipentaani-1,5-dioli
2,2'-Oksidietanoli
2,2'-Oksibisetanoli
0627 NEON 7440-01-9 1065
0640 2-KLOORIASETAMIDI 79-07-2 2811
alpha-Klooriasetamidi
Klooriasetamidi
2-Kloorietaaniamidi
0678 TEOFYLLIINI 58-55-9 1544
3,7-Dihydro-1,3-dimetyyli-1H-puriini-2,6-dioni
1,3-Dimetyyliksantiini
0682 1,2,4-TRIATSOLI 288-88-0
Pyrrodiatsoli
1H-1,2,4-Triatsoli
s-Triatsoli
0818 HAPPIDIFLUORIDI 7783-41-7 2190
Happifluoridi
Fluorimonoksidi
Difluoridimonoksidi
1075 KADMIUMASETAATTI 543-90-8 2570
Etikkahapon kadmiumsuola
Bis(asetoksi)kadmium
1168 2,3-BUTAANIDIONI 431-03-8 2346
Diasetyyli
Dimetyyliglyoksaali
Dimetyylidiketoni
2,3-Diketobutaani
Butaanidioni
1318 KADMIUMSULFAATTI 10124-36-4 2570
1519 2,6-KSYLIDIINI 87-62-7 1711
2,6-Dimetyylianiliini
2,6-Dimetyyliaminobentseeni
1-Amino-2,6-dimetyylibentseeni
2-Amino-1,3-ksyleeni
1654 NAFTEENIHAPOT 1338-24-5
Karboksyylihapot, -nafteeni-
Hapan petrolifraktio


Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 18.2.2008 (20 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0777 BARIUMKARBONAATTI 513-77-9 1564
Hiilihappo, bariumsuola (1:1)
1003 MOLYBDEENI 7439-98-7 3089
1558 NONOKSINOLI-9 26571-11-9
Nonyylifenoksipolyetoksietanoli
1597 VALKOINEN MINERAALIÖLJY 8042-47-5
Paraffiiniöljy
1635 N-(1,3-DIMETYYLIBUTYYLI)-N'-FENYYLI-p-FENYLEENIDIAMIINI 793-24-8 3077
N-(4-Metyyli-2-pentyyli)-N'-fenyyli-1,4-diaminobentseeni
1,4-Bentseenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-
p-Fenyleenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-
6PPD
1639 KALSIUMSYANAMIDI 156-62-7 1403
Kalsiumkarbimidi
Syanamidi, kalsiumssuola
1653 NATRIUMOKSIDI 1313-59-3 1825
Natriummonoksidi
Dinatriumoksidi
Dinatriummonoksidi
1659 METIDATIONI 950-37-8 2783
O,O-Dimetyyli-S-(2,3-dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli)fosforiditioaatti
O,O-Dimetyyli-S-(5-metoksi-1,3,4-tiadiatsolinyyli-3-metyyli)ditiofosfaatti
2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti
1660 ETOPROFOSSI 13194-48-4 3018
O-Etyyli-S,S-dipropyylifosforiditioaatti
Fosforiditiohappo, O-etyyli-S,S-dipropyyliesteri
Etoproppi
1670 NATRIUMTETRAHYDROBORAATTI 16940-66-2 1426
Natriumborohydridi
1671 TIOSYAANIHAPPO 463-56-9
Vetyrodanidi
1672 KRYSEENI 218-01-9 3077
Bentso[a]fenantreeni
1,2-Bentsofenantreeni
1,2,5,6-Dibentsonaftaleeni
1674 ASENAFTEENI 83-32-9 3077
1,2-Dihydroasenaftyleeni
1,8-Etyleeninaftaleeni
1676 ETIDIUMBROMIDI 1239-45-8 2811
Fenantridinium, 3,8-diamino-5-etyyli-6-fenyyli-, bromidi
2,7-Diamino-10-etyyli-9-fenyylifenantridiniumbromidi
Homidiumbromidi
1679 GLYSIDYYLIMETAKRYLAATTI 106-91-2 2810
2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti
Glysidyylialfa-metyyliakrylaatti
Metakryylihappo, 2,3-epoksipropyyliesteri
1-Propanoli-2,3-epoksimetakrylaatti
1680 2,4-DIAMINO-6-FENYYLI-1,3,5-TRIATSIINI 91-76-9
6-Fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diyylidiamiini
Bentsoguanamiini
6-Fenyyli-1,3,5-triatsiini- 2,4-diamiini
1681 KLORETOKSIFOSSI 54593-83-8 3018
Fosforitiohappo, O,O-dietyyli-O-(1,2,2,2-tetrakloorietyyli)esteri
O,O-Dietyyli-O-(1,2,2,2-tetrakloorietyyli)fosforitioaatti
1682 KLORMEFOSSI 24934-91-6 3018
Klormetyylifossi
S-Kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti
Fosforiditiohappo, S-(kloorimetyyli)-O,O-dietyyliesteri
1683 FLUORESOIVA VALKAISUAINE 220 16470-24-9
C.I. Fluoresoiva valkaisuaine 220
Ks. Huomautukset
1688 TETRANATRIUMETYLEENIDIAMIINITETRA-ASETAATTI 64-02-8
Etyleenidiamiinitetraetikkahapon tetranatriumsuola
Etikkahappo, (etyleenidinitrilo)tetra-, tetranatriumsuola
N,N'-Etyleenidiamiinidietikkahappotetranatriumsuola
EDTA Tetranatrium


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 18.2.2008 (25 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0021 HIILIDIOKSIDI 124-38-9 1013
Hiilihappokaasu
Hiilianhydridi
0074 RIKKIDIOKSIDI 7446-09-5 1079
0106 BIFENYYLI 92-52-4 3077
Difenyyli
Fenyylibentseeni
Dibentseeni
0175 MANGAANIDIOKSIDI 1313-13-9
Mangaani(IV)oksidi
Mangaaniperoksidi
0183 TYPPIHAPPO 7697-37-2 2031
Typpihappo (väkevöity, 70%)
0290 MANGAANISULFAATTI MONOHYDRAATTI 10034-96-5
0430 DIALLYYLIFTALAATTI 131-17-9 3082
o-Ftaalihappo, diallyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-2-propenyyliesteri
DAP
0466 DIFENYYLIAMIINI 122-39-4 3077
N-Fenyylianiliini
Aniliinobentseeni
N,N-Difenyyliamiini
N-Fenyylibentsamiini
0592 TRI-ISOPROPANOLAMIINI 122-20-3
Tri-2-propanoliamiini
Tris(2-hydroksipropyyli)amiini
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-oli
0655 FENTIONI 55-38-9 3018
O,O-Dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli)fosforitioaatti
Fosforitiohappo, O,O-dimetyyli-O-(3-metyyli-4-(metyylitio)fenyyli)esteri
0760 KLOORIASETONI 78-95-5 1695 (stabiloitu)
1-Kloori-2-propanoni
Asetonyylikloridi
Monoklooriasetoni
0764 MAGNESIUMKLORIDI (VEDETÖN) 7786-30-3
Magnesiumkloridi
0767 PARAFORMALDEHYDI 30525-89-4 2213
Polyoksimetyleeni
Formageeni
Polymeroitu formaldehydi
Formaldehydipolymeeri
Paraformi
0768 FTAALIHAPPO 88-99-3
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo
orto-Ftaalihappo
0769 KALIUMOKSIDI 12136-45-7 2033
Kaliummonoksidi
Dikaliumoksidi
0771 NATRIUMMETYLAATTI 124-41-4 1431
Natriummetoksidi
Natriummetanolaatti
0773 p-TOLUEENISULFONIHAPPO (max. 5% rikkihappoa) 104-15-4 2585 (ks. Huomautukset)
4-Metyylibentseenisulfonihappo
p-Metyylifenyylisulfonihappo
Tolueeni-4-sulfonihappo
0775 ANTIMONI 7440-36-0 2871
Antimonimusta
Stibium
0829 DI-ISOBUTYYLIFTALAATTI 84-69-5
Ftaalihappo, di-isobutyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, bis-(2-metoksipropyyli)esteri
Di(isobutyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaatti
DIBP
0942 PROPYLEENIDIAMIINI 78-90-0 2258
1,2-Propaannidiamiini
1,2-Diaminopropaani
1154 MELAMIINI 108-78-1
2,4,6-Triamino-1,3,5-triatsiini
1,3,5-Triatsiini-2,4,6-triamiini
1203 TRIASETIINI 102-76-1
Glyseryylitriasetaatti
1,2,3-Propaanitriolitriasetaatti
Triasetyyliglyseriini
1236 FLUORESOIVA VAALENNE 1 16090-02-1
FWA 1
Dinatrium-4,4'-bis((4-aniliino-6-morfoliino-1,3,5-triatsiini-2-yyli)amino)stilbeeni-2,2'-disulfonaatti
C.I. Fluoresoiva valkaisuaine 260
1313 SYANUURIHAPPO 108-80-5
sym-Triatsiini-2,4,6-trioli
Isosyanuurihappo
1,3,5-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
1398 MANGAANIOKSIDI 1317-35-7
Trimangaanitetraoksidi