International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2009

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 15.10.2009 (15 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0943 PROPYLEENIGLYKOLIDIASETAATTI 623-84-7
1,2-Diasetoksipropaani
1,2-Propyleenidiasetaatti
alfa-Propyleeniglykolidiasetaatti
1429 POLYAKRYYLIHAPPO, NATRIUMSUOLA 9003-04-7
Akryylihappohomopolymeeri, natriumsuola
Karboksyylivinyylipolymeeri, natriumsuola
2-Propeenihappohomopolymeeri, natriumsuola
Natriumpolyakrylaatti
1645 METYYLITETRAHYDROFTAALIANHYDRIDI 26590-20-5
1,3-Isobentsofuraanidioni
Tetrahydrometyyli-1,3-isobentsofuraanidioni
MTHPA
1655 ETYYLIBIS(2-KLOORIETYYLI)AMIINI 538-07-8 2810
Bis(2-kloorietyyli)etyyliamiini
2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)-N-etyylietaaniamiini
2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)-N-etyyli-etaaniamiini
2,2'-Dikloori-trietyyliamiini
HN1
1684 4-NITROBENTSOEHAPPO 62-23-7
para-Nitrobentsoehappo
para-Karboksinitrobentseeni
1685 SEBASIINIHAPPO 111-20-6
1,10-Dekaanidihappo
1,8-Oktaanidikarboksyylihappo
Dekaanidihappo
1697 PERFLUORIBUTYYLIETYLEENI 19430-93-4 1993
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluori-1-hekseeni
1702 NIKOTIINIHAPPO 59-67-6
3-Pyridiinikarboksyylihappo
3-Karboksipyridiini
Pyridiini-beta-karboksyyli
Niasiini
1703 NIKOTIINIAMIDI 98-92-0
Pyridiini-3-karboksyyliamidi
3-Pyridiinikarboksiamidi
Niasiiniamidi
1704 KAMFEENI 79-92-5 1325
2,2-Dimetyyli-3-metyleeni-norboraani
2,2-Dimetyyli-3-metyleenibisyklo(2.2.1)heptaani
1705 DIBUTYYLIADIPAATTI 105-99-7 3082
Di-n-butyyliadipaatti
Dibutyyliheksaanidioaatti
Heksaanidihappodibutyyliesteri
1710 NATRIUMVETYSULFIDI 16721-80-5 ks. Huomautukset
Natriumsulhydraatti
Natriumbisulfidi
Natriummerkaptaani
Natriummerkaptidi
Natriumhydrosulfidi
1712 1,1-DIKLOORI-1-FLUORIETAANI 1717-00-6
Dikloorifluorietaani
HCFC-141b
1714 DI-ISOPROPYYLIBENTSEENI (seos) 25321-09-9 3082
Bentseeni, bis(1-metyylietyyli)
Bis(1-methylethyl)benzene
1717 NATRIUMDITIONIITTI 7775-14-6 1384
Natriumhypodisulfiitti
Dinatriumhydrosulfiitti
Natriumhydrosulfiitti
Natriumhyposulfiitti


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 15.10.2009 (14 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0114 tert-BUTANOLI 75-65-0 1120
tert-Butyylialkoholi
2-Metyyli-2-propanoli
Trimetyylikarbinoli
2-Metyylipropan-2-oli
1,1-Dimetyylietanoli
0242 SYKLOHEKSAANI 110-82-7 1145
Heksahydrobentseeni
Heksametyleeni
Heksanafteeni
0251 2,3-DIKLOORI-1-NITROBENTSEENI 3209-22-1 1578
2,3-Dikloorinitrobentseeni
1,2-Dikloori-3-nitrobentseeni
1-Nitro-2,3-diklooribentseeni
0252 1,3-DIKLOORI-4-NITROBENTSEENI 611-06-3 1578 (kiinteä); 3409 (neste)
2,4-Dikloori-1-nitrobentseeni
2,4-Dikloorinitrobentseeni
4-Nitro-1,3-diklooribentseeni
0253 1,3-DIKLOORI-2-NITROBENTSEENI 601-88-7
2,6-Dikloorinitrobentseeni
1,3-Dikloori-2-nitro-bentseeni
2,6-Dikloori-1-nitrobentseeni
0254 1,2-DIKLOORI-4-NITROBENTSEENI 99-54-7 1578
3,4-Dikloorinitrobentseeni
3,4-Dikloori-1-nitrobentseeni
1-Nitro-3,4-diklooribentseeni
0255 1,3-DIKLOORI-5-NITROBENTSEENI 618-62-2
3,5-Dikloorinitrobentseeni
0316 PIKRIINIHAPPO 88-89-1 0154 (ks. huomautukset)
2,4,6-Trinitrofenoli
Fenolitrinitraatti
2-Hydroksi-1,3,5-trinitrobentseeni
0502 NATRIUMLAURYYLISULFAATTI 151-21-3
Natriumdodekyylisulfaatti
Lauryylinatriumsulfaatti
Dodekyylinatriumsulfaatti
0776 STIBIINI 7803-52-3 2676
Antimonihydridi
Antimonitrihydridi
Vetyantimonidi
0886 ETYLEENIDIAMIINITETRAETIKKAHAPPO 60-00-4
N,N'-1,2-Etaanidiyylibis(N-karboksimetyyli)-glysiini
EDTA
Edetiinihappo
1290 DI(2-ETYYLIHEKSYYLI)SEBASAATTI 122-62-3
Sebasiinihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri
Bis(2-etyyliheksyyli)sebakaatti
Dekaanidionihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri
Dioktyylisebakaatti
1349 DIBUTYYLISEBASAATTI 109-43-3
Dekaanidionihappo, dibutyyliesteri
Sebasiinihappo, dibutyyliesteri
1618 1,4-DIKLOORI-2-NITROBENTSEENI 89-61-2 1578
2,5-Dikloorinitrobentseeni
1-Nitro-2,5-diklooribentseeni
Nitro-p-diklooribentseeni