PARIISIN KIPSI ICSC: 1217
Lokakuu 2004

Kipsihemihydraatti
Plaster of Paris
CAS # 26499-65-0 (CaSO4)2• H2O
RTECS # TP0700000 Molekyylimassa: 290.3
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P1-luokan pölynsuodatin inerttiä pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Kuiva. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PARIISIN KIPSI ICSC: 1217
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HIENOJAKOISTA, HYGROSKOOPPISTA, VALKOISTA JAUHETTA.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (kokonais pitoisuus hiukkasille, joissa ei asbestia ja < 1% kiteistä kvartsia): 10 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2004).
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
MAK (aerosolin alveolijae, ilman kuituja): 6 mg/m³ (DFG 2004).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 163°C
Tiheys: 2.76 g/cm³ (alfahemihydraatti)
Tiheys: 2.63 g/cm³ (betahemihydraatti)
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.30
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Toinen CAS-numero on 10034-76-1. Ilmoitettu sulamislämpötila koskee lämpötilaa, jossa kidevesi poistuu. Vedettömän muodon sulamislämpötila on 1450°C.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)