KALSIUMSULFAATTIDIHYDRAATTI ICSC: 1734
Marraskuu 2009

Rikkihappo, kalsiumsuola, dihydraatti
CAS # 10101-41-4 CaSO4 • 2H2O
RTECS # Molekyylimassa: 172.2
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho

Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KALSIUMSULFAATTIDIHYDRAATTI ICSC: 1734
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KITEISTÄ JAUHETTA.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 mg/m³ (hengittyvä jae) (ACGIH 2010).
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK: 4 mg/m³; (hengittyvä jae); 1.5 mg/m³; (alveolijae); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2010).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 100-150°C (ks. Huomautukset)
Tiheys: 2.32 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.2 (erittäin huono)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Ilmoitettu sulamislämpötila koskee lämpötilaa, jossa kidevesi poistuu. Katso myös ICSC 1215 kipsi ja 1589 kalsiumsulfaatti (vedetön).
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)